Den stora skattechocken

Posted on Posted in Ingen kategori

Eller snarare avsaknaden av densamma. De senaste veckornas maktspel mellan Obamaadministrationen och den republikanska oppositionen om tillfälligt höjt budgettak har renderat krigsrubriker och upptrissade utspel. Republikanerna hotar med att i praktiken stänga ned USA:s offentliga sektor om Obama använder skattehöjningar för att minska landets underskott. Samtidigt föreslår konservativa lagstiftare mer av samma – trubbiga skattesänkningar och massiva nedskärningar. Obamas mycket, mycket små skattehöjningar på marginalen ses av högern som historiens största skattechock. Något som får åtminstone mig att dra på smilbanden.

Diagrammet nedan visar skattenivån på USA:s allra högsta inkomster genom historien. Döm själva.

Intressant om , , , , ,

2 thoughts on “Den stora skattechocken

  1. Så om “Mr Dollargrin”drar in ca 1 miljard dollar så betalar han in ca 350 miljoner dollar i skatter … en rätt rejäl hacka, en duktig medborgare … varför skulle han betala in t.ex 900 miljoner dollar ?

    Visst har man låga skatter sett ur svensk synpunkt och visst kanske de med tanke på hur USA’s ekonomi ser ut skullle behöva temporärt under en 10 års period höjas lite, det kan jag hålla med om, man behöver även skära radikalt på utgifterna, framförallt de som går till det militärindustriella komplexet.

  2. Det är väl ändå en ordentligt grov förenkling? Det amerikanska skattesystemet, liksom det svenska, är progressivt och därmed påverkar höjd skatt höginkomsttagare betydligt mer än individer och hushåll med lägre inkomster. Dessutom har USA EITC, Earned Income Taxed Credit, som ger de med knappa inkomster ytterligare avdrag på inkomster. Ett progressivt skattesystem är inte bara motiverat för att det skapar omfördelning och sprider chanser, det är även bevisat att det är ekonomiskt gynnsamt.

    Däremot håller jag helt med om att det finns många program i USA som behöver ses över, inte minst på försvarssidan. Synd bara att det inte verkar särskilt politiskt gångbart 🙂

Comments are closed.