Morgonluft för världshandeln

Posted on Posted in Ingen kategori

Ett av de största problemen inom den globala handeln har länge varit en kraftig undervärdering av yuanen, den kinesiska valutan. Sedan åtminstone tio år tillbaka har flera ledande ekonomer, däribland inom Kina, spekulerat om att den kinesiska staten på olika sätt manipulerat valutamodellen för att hålla växelkursen på en konstant låg nivå gentemot andra länder. Anledningen är förstås att utnyttja det lägre valutaläget för att sporra en mer gynnsam export till omvärlden, att simulera en komparativ fördel.

Till en början skedde manipulationen i förhållandevis begränsad omfattning. Landets lägre lönenivåer och lägre produktivitet i relation till omvärlden eldade på en hög tillväxt och export enligt idén om konvergerande ekonomier. Det var helt enkelt lönsamt att handla med Kina. Men i takt med att produktiviteten ökade – och landets bruttonationalprodukt svällde – blev det allt svårare att upprätthålla en onaturligt låg växelkurs. Metoderna för att pressa tillbaka växelkursen gentemot andra länder blev därmed grövre och mer ogenerade. Diagrammet nedan illustrerar yuans grad av undervärdering enligt ett undervärderingsindex, sammanställt av Harvardekonomen Dani Rodrik.

För att ännu tydligare visa mönstret över tid är det tacksamt att väga yuan mot dollar. Det blå strecket nedan visar dollarns utveckling mot ett sammanvägt index av de största världsvalutorna, medan det röda mäter yuans värde gentemot den amerikanska valutan.

Ovanstående har varit en rejäl huvudvärk för en amerikanska penning- och finanspolitiken sedan åtminstone 1970-talet. I samband med Obamas tillträde som president ökade förväntningarna på ett paradigmskifte inom den globala handeln. De extrema obalanser som den undervärderade kinesiska yuanen orsakar har både förvärrat västvärldens finansiella kris och gett Kina orättvisa exportfördelar, resonerar ekonomer.

Länge såg det ut som att den kinesiska regeringen hårdnackat skulle fortsätta försvara växelkursen till varje pris. Tills i dag. Nu meddelar de kinesiska myndigheterna nämligen att man kan tänka sig att “öka flexibiliteten” i valutans värdering, något som sannolikt skulle normalisera handelsflödena och förbättra konkurrenskraften för Europa och USA men framför allt för utvecklingsländer. I längden skulle det kunna skapa nya möjligheter för framväxande ekonomier att etablera sig på världsmarknaden och lägga grunden för en mer omfattande, liksom rättvis, handel.

Intressant om , , , , , , , ,

One thought on “Morgonluft för världshandeln

  1. Ser att far din ockse5 kf6pt en Ursuit Gemino. Det me5ste ju vara den be4sta reklam ne5got kan fe5 ne4r man tf6rs rmenmekodera det till sin familj

Comments are closed.